Contact Us

Address: Tầng 7, Số 7, Đường D2, Khu phức hợp sông Sài Gòn, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: +84 28 35149527 ; Fax: +84 28 35149187

Editorial

Ms. An Nguyen – Editorial Director | [email protected]

Mr. Hao Vu – Editor-in-Chief | [email protected]

Ms. Giang Pham – Managing Editor | [email protected]

Mr. Phuc Phan – Editor | [email protected]

Art

Ms. Phuong Nguyen – Creative Director | [email protected]

Mr. Hoang Anh – Designer | [email protected]

Business

Ms. Hoai Nguyen – Sale & Marketing Director | [email protected]